1. Definiții

Următoarele cuvinte și expresii vor avea semnificațiile date prin Contract, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în actele normative incidente:

Bunuriînseamnă toate și oricare dintre produsele care urmează a fi vândute de către Vânzător Cumpărătorului, urmare a încheierii Contractului.

Comandă” este documentul electronic reprezentând actul prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Contdesemnează secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător.

Contractînseamnă Contractul la distanță încheiat între Vanzător și Cumpărător, având în vedere faptul părțile nu sunt prezente fizic simultan în momentul contractării.

Cumpărător” este orice persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Informații Confidențialeînseamnă orice informații confidențiale primite sau de care Părțile au luat la cunoștință cu ocazia încheierii Contractului, private sau cu caracter de secret comercial, marcate sau nu sau în alt mod desemnate fiind cu titlu confidențial, sub formă de document, electronic sau sub altă formă, și includ, fără limitare, informații care nu sunt cunoscute public cu privire la finanțe, clienți actuali și potențiali, identități comercianți, propuneri, proiecte, previziuni, angajați, desene, manuale, invenții, cereri de brevet, informații de proces și fabricație, planuri și rezultate cercertare, programe computer, baze de date, programe software, grafice de flux, specificații, date tehnice, informații științifice și tehnice, studii de piață și know-how-ul aferent oricărora din cele de mai sus. Informațiile Confidențiale includ atât informații aferente Părților cât și informații primite de către oricare dintre Părți de la terți.

Preț al contractului ( preț )înseamnă suma de bani care va fi plătită de către Cumpărător Vânzătorului în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra Bunurilor, în condițiile prezentului Contract.

Site” este domeniul www.bacaniahoinara.ro și subdomeniile acestuia.

Status” este stadiul în care se află comandă la un anumit moment.

Utilizator” este orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Vânzător” este Bucătăria Hoinară S.R.L, cu sediul în oraș București, Str. Str. Ostașilor nr. 4 Sect.1, 010203, J40/5728/2014, CUI RO33159488.

Zileînseamnă zile calendaristice dacă nu se prevede altfel.

2. Interpretare

2.1 Prin prezentul act, sensul acordat termenilor și/sau noțiunilor utilizate va fi în mod egal aplicabil formelor de singular și plural ale acelor termeni și/sau noțiuni, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, iar cuvintele ce denotă un gen vor include orice gen.

2.2 Cuvintele care denotă persoane sau care se referă la Părți includ și succesorii Părților.

2.3 Titlurile sunt inserate numai pentru referințe și nu vor afecta interpretarea acestuia, iar ordinea de redactare a clauzelor nu va acordă acestora un rang prioritar sau secundar în aplicare.

3. Obiectul Contractului

3.1 Obiectul Contractului constă în transmiterea dreptului de proprietate asupra Bunurilor înfățișate în comandă, din patrimoniul Vânzătorului în patrimoniul Cumpărătorului, în schimbul prețului.

4. Modalitatea de derulare a Contractului

4.1 În urmă realizării unui cont, Cumpărătorul va efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături. Comandă este finalizată în urmă alegerii prin bifare a uneia dintre modalitățile de plata indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii.

4.2 Urmare primirii comenzii, Vânzătorul îl va putea contacta pe Cumpărător, în cazul în care va consideră acest demers necesar.

4.3 Vânzătorul poate anula Comandă efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație față de acesta și fără acesta poată pretindă daune-interese și în oricare din următoarele cazuri: neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plățîi online; invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online; datele furnizate de către Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte; Cumpărătorul nu se prezintă ridice produsele în termen de maxim 24 ore de la dată la care Vânzătorul a trimis acestuia notificarea prevăzută în art. 4.4, Cumpărătorul nu plătește curierului prețul Bunurilor și cheltuielile de transport.

4.4 În cazul în care nu sunt incidente dispozițiile art. 4.3 teza finală cu privire la anularea comenzii, Vânzătorul va trimite o notificare Cumpărătorului în care îi va confirmă primirea comenzii și acceptarea acesteia. Cumpărătorul a luat cunoștință de faptul notificarea la care face referire prezentul articol nu se confundă cu confirmarea primirii e-mailului care conține comandă . Pentru a înlătura orice altă interpretare, Vânzătorul va marca la momentul primirii comenzii pe statusul acesteia indicativul „în curs de confirmare” urmând la acceptarea comenzii fie marcat pe status indicativul „confirmată”.

4.5 Preluarea bunurilor comandate se face prin ridicare de la depozitul societățîi, din București str Drum Lunca Corbului nr 68. Pe cale de excepție, la solicitarea expresă a Cumpărătorului, pe riscul și pe cheltuaiala acestuia, Bunurile pot fi livrate printr-o firma de curierat dintre cele prezentate de Vânzător, aleasă de Cumpărător – FanCourier, în locația desemnată de acesta. În situația în care un bun comandat de Cumpărător, din orice motive nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa cumpărătorul cu privire la acest fapt, fără acesta din urmă poată emite vreo pretenție de orice natură. În această situație, prețul contractului va fi restituit în contul Cumpărătorului în maxim 5 zile lucrătoare.

4.6 Contractul se consideră valabil încheiat la momentul în care Vânzătorul trimite Cumpărătorului notificarea descrisă în art. 4.4.

5. Prețul și modalitatea de plată

5.1 Prețurile bunurilor vândute sunt afișate pe site pentru fiecare bun în parte. Acestea includ TVA  (9% și 19%) conform legislației în vigoare.

5.2 Plata va fi efectuată după următoarea procedura: Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile comandate, Cumpărătorul fiind obligat furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Factura va fi transmisă electronic la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau. În urmă primirii facturii, plata va fi efectuată întruna dintre modalitățile prevăzute în art. 5.3.

5.3 Plata facturii poate fi făcută în numerar (la sediul Vânzătorului sau ramburs, în cazul livrării printr-o firma de curierat) sau prin banca ( ordin de plata, POS sau Card Mobilpay – www.mobilpay.ro ).

5.4 Dată efectuării plățîi va fi considerată dată creditării contului Vânzătorului. Toate costurile și comisioanele bancare aferente transferului prețului din contul Cumpărătorului în contul Vânzătorului vor fi suportate de Cumpărător, astfel încât suma creditată în contul Vânzătorului va fi exact valoarea prețului.

5.5 În cazul efectuării plățîi ramburs, plata prețului Bunurilor se va efectua separat de plata serviciilor de curierat, al căror preț este estimat cu aproximație pe site și nu generează nicio obligație Vânzătorului.

5.6 Comandă minimă acceptată atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice este de 100 lei inclusiv TVA.

6. Obligațiile Vânzătorului

6.1 Vânzătorul are obligația , în condițiile în care Cumpărătorul își execută toate obligațiile contractuale, transmită acestuia proprietatea bunurilor vândute. Transmiterea proprietățîi asupra bunurilor vândute are loc la momentul în care Vânzătorul trimite Cumpărătorului notificarea descrisă în art. 4.4., moment în care Cumpărătorului ii sunt transeferate și riscurile.

6.2 Vânzătorul are obligația de a preda bunurile. Modalitatea de predare a bunurilor este cea descrisă în art. 4.5. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, Cumpărătorul este întrutotul de acord Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice ipotetică dauna ce ar putea rezultă urmare a serviciilor de livrare prin curier – FanCourier.

6.3 Certificatele de conformitate oferite de către producător pot fi descărcate direct de pe site.

6.4 Vânzătorul are obligația de a pune la dispoziția Cumpărătorului condițiile de retur și formularul de retur.

7. Obligațiile Cumpărătorului

7.1 Cumpărătorul are obligația de a indică, sub sancțiunea prevăzută de art. 4.3 din Contract, toate datele solicitate de Vânzător necesare emiterii facturii.

7.2 Cumpărătorul are obligația de a plăti prețul vânzării. Plata urmează a fi făcută, potrivit propriei sale opțiuni, întruna dintre modalitățile prevăzute de art. 5.3 din Contract.

7.3 Cumpărătorul are obligația de a prelua bunurile, după procedura descrisă de art. 4.5 din Contract.

7.4 În situația în care optează pentru livrarea bunurilor printr-o firma de curierat – FanCourier, Cumpărătorul va achita contravaloarea serviciilor de curierat. Pentru a înlătura orice altă interpretare, Vânzătorul nu va putea fi ținut de niciun posibil prejudiciu suferit de Cumpărător urmare a eventualelor neconcordanțe dintre prețul estimativ afișat pe site pentru serviciile de curierat și cel perceput efectiv de către firma de curierat. În situația în care vânzătorul a livrat bunurile printr-o firma de curierat și Cumpărătorul a fost informat pe mail despre expedierea comenzii, Cumpărătorul poate anula comandă cu condiția achitării taxelor de curierat tur-retur. Comenzile care depășesc valoarea de 550 de lei inclusiv TVA pot fi expediate pe cheltuiala vânzătorului doar în municipiul București.

7.5 Prin crearea Contului, Cumpărătorul/Utilizatorul acceptă în integralitate și necondiționat Termenii și condițiile Site-ului. Modificarea Termenilor și Condițiilor Site-ului este considerată a fi acceptată fără echivoc de către Cumpărător/Utilizator prin utilizarea Site-ului ulterior creării contului. Pentru a fi deasupra oricărui dubiu, prin acceptarea prezențelor Termeni și Condițîi, Cumpărătorul acceptă Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către Vânzător, acestea fiind opozabile Cumpărătorului de la dată afișării pe site.

7.6 În cazul în care Bunurile comandate sunt băuturi alcoolice, Cumpărătorul declara acestea nu sunt destinate revânzării.

7.7 Cumpărătorul declara a luat cunoștința de faptul toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

7.8 Prin crearea și utilizarea Contului, Cumpărătorul își asumă obligația păstrării confidențialitățîi datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, astfel acesta este singurul responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

7.9 Prin completarea datelor în formularul de creare de cont, Cumpărătorul declara și acceptă necondiționat informațiile confidențiale așa cum au fost definite în prezentul act (inclusiv datele personale) fie incluse în baza de date a Vânzătorului și își da acordul expres și neechivoc toate acestea fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Vânzător pentru desfășurarea și/sau derularea de către acesta de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își da acordul expres și neechivoc datele sale personale poate fi transferate (cedate) de către Vânzător și altor entități partenere din țară sau străînătate.

7.10 Cumpărătorul a luat cunoștință prin crearea contului îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

8. Forță Majoră

8.1 Prin Forță Majoră se înțeleg toate evenimentele imprevizibile, invincibile şi inevitabile, dincolo de controlul Părțîi care o invocă, care includ, dar nu sunt limitate la războaie, revoluțîi, incendii, inundațîi, cutremure, epidemii, embargo-uri sau restricții de carantină și care, având loc după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea acestuia. Cazul fortuit sau evenimentele asimilate acestuia nu exonerează Cumpărătorul de răspundere.

8.2 Partea care invocă Forță Majoră va fi exonerată de orice răspundere în măsură și pe perioada în care executarea Contractului este împiedicată sau întârziată de un caz de Forță Majoră, cu condiția notificării acestei situațîi celeilalte Părți în termen de 5 (cinci) zile de la dată începerii evenimentelor sau circumstanțelor considerate Forță Majoră. La primirea acestei notificări, Părțile vor lua legătură imediat și vor decide asupra acțiunii și/sau măsurilor care vor fi luate în interesul ambelor Părți pentru a limita sau a depăși rezultatul Forței Majore. Dacă evenimentul de Forță Majoră nu este notificat conform condițiilor și termenilor stabiliți mai sus, Partea care invocă Forță Majoră va suportă toate daunele cauzate celeilalte Părți, afară numai de situația în care însăși lipsa notificării se datorează Forței Majore.

8.3 Dacă în termen de 5 (cinci) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără vreuna dintre ele poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

9. Notificări

9.1 Orice notificare/corespondență adresată de o Parte celeilalte Părți este valabil comunicată dacă este predată personal sau transmisă prin e-mail la adresa indicată de Vânzător pe site și de Cumpărător în contul sau, ori prin orice altă modalitate prevăzută de lege.

9.2 Schimbarea adresei de corespondență sau a adresei electronice nu este opozabilă celeilalte Părți decât dacă a fost notificată cu cel puțîn 5 (cinci) zile lucrătoare înainte.

10. Legea aplicabilă. Jurisdicție

10.1 Contractul va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din România.

10.2 Litigiile ce decurg din executarea Contractului se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanței judecătorești competențe din București.

11. Declarații și Garanțîi

11.1 Fiecare dintre Părți declara și garantează față de cealaltă Parte :

  1. i) a fost înființată și funcționează în mod legal;
  2. îi) elementele de identificare sunt cele inserate în interiorul site-ului, respectiv în Contul Cumpărătorului;

iii) nu există nicio incapacitate și niciun impediment de natură juridică sau de orice altă natură pentru încheierea în mod valabil și pentru executarea Contractului.

11.2 Intenția comună a Părților este și execute cu bună credință obligațiile pe care și le asumă prin Contract și vor depune toate diligențele pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferend apărut în legătură cu Contractul sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia.

11.3 Cumpărătorul declara prezențele clauze esențiale, secundare și/sau neuzuale, astfel cum sunt definite de Codul civil, reprezintă pe deplin voință și le acceptă în mod expres, asumânduși, în consecință, responsabilitatea respectării integrale a prevederilor prezentului act.

11.4 Părțile declara în mod expres, Termenii și condițiile de față sunt considerate echitabile în privința drepturilor și obligațiilor prevăzute și nu profită uneia dintre Părți în detrimentul celeilalte Părți, astfel încât Cumpărătorul renunta în mod expres la beneficiul impreviziunii.

11.5 În cazul cumpărătorului persoană juridică, reprezentantul acestuia declara are toate autorizațiile și/sau împuternicirile necesare în conformitate cu legea română și actele constitutive ale societăților pe care le reprezintă pentru efectuarea unui act juridic de dispoziție, având capacitatea de a angaja în mod valabil persoană juridică pe care o reprezintă.

12. Diverse

12.1 Valabilitate. Orice clauză a prezentului act care este nulă sau devine ilegală sau inaplicabilă va fi exclusă, neafectând celelalte clauze care vor rămâne în continuare valabile. O clauză nulă va putea fi acoperită prin confirmare sau prin orice alt mod prevăzut de lege.

12.2 Renunțare. Omiterea sau renunțarea de către oricare Parte contractantă de a-și exercită anumite drepturi, nu echivalează cu renunțarea la aceste drepturi sau cu o încurajare tacită a încălcării Termenilor și Condițiilor.

12.3 Proprietatea intelectuală.

Conținutul și designul www.bacaniahoinara.ro, precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse și orice alte materiale), aparțîn Societății și/sau colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat în mod expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui utilizeze sau reproducă materialele www.bacaniahoinara.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății.

Nu puteți folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informații protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale www.bacaniahoinara.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății.

Este permisă crearea limitată, revocabila și neexclusiva a hiperlinkurilor către pagină de index a www.celo-fane.ro, atâta timp cât această acțiune nu prezintă serviciul www.bacaniahoinara.ro într-o lumina falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice, sau mărci parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății.

Autorizație de Returnare a Mărfurilor

În cazul în care nu sunteți mulțumit de produsul achiztionat, îl puteți returna în termen de 14 zile calendaristice, în conformitate cu condițiile de vânzare de pe factură.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță:

Consumatorul (orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţîi, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit justifice decizia de retragere și fără a suportă alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G nr. 34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. CHELTUIELILE DE RETURNARE SUNT SUPORTATE DE CONSUMATOR.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat cu toate accesoriile. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, urme de folosire excesivă etc.

Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite dumneavoastră, returnarea mărfurilor către Bucătăria Hoinară S.R.L. se va face respectând procedura RMA și cu îndeplinirea condițiilor din formularul nostru de cerere RMA.

Formularul RMA se găsește în contul fiecărui client în secțiunea „Formular retur”

Important

În cazurile în care produsele returnate prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ciobiri, accesorii lipsă (nesemnalate defecte estetice în primele 48 de ore de la recepționarea produsului), ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea produsului, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuză acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

Dacă returul a fost refuzat pentru unul dintre motivele enumerate mai sus sau dacă clientul a expediat produsul fără a completă formularul de retur sau a expediat produsul prin curierat cu plata ramburs, costul transportului înapoi către cumpărător se va face pe cheltuiala acestuia.

Excepții

Potrivit prevederilor art.16 din OG 34/2014 nu pot fi denunțate contractele care au obiect furnizarea următoarelor categorii de produse:

  1. Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, (nesemnalate defecte estetice în primele 48 de ore de la recepționarea produsului);

Returnarea mărfurilor se poate face în următoarele situații, cu precizarea expresă enumerarea este limitativă:

  1. marfă a cărei returnare se cere prezintă vicii, cu mențiunea nesemnalarea pretinselor vicii în termen de 24 ore de la recepția bunurilor de către cumpărător echivalează cu aceeptarea mărfii fiind lipsită de vicii aparențe.
  2. marfă a fost facturată eronat de vânzător;
  3. marfă a fost livrată eronat de către vânzător.

Atenție: nu se acceptă returnarea spre stornare a mărfurilor care reprezintă comandă specială externă. Comenzile externe sunt considerate dedicate și conțîn acceptul dvs definitiv asupra mărfii, sub excepția punctelor 1 și 2 din lista Lista motivelor RMA. Avansurile plătite pentru comenzi externe sunt nerambursabile.

La returnarea din orice fel de motiv a produselor cumpărate de la Bucătăria Hoinară S.R.L. va fi urmată procedura de mai jos:

Pasul 1 Orice solicitare de returnare de produse va fi înregistrată în prealabil la sediul Bucătăria Hoinară S.R.L. solicitânduse un număr RMA (Autorizație pentru Returnarea Mărfurilor) în acest sens. Numărul de RMA se obține trimițând un email împreună cu formularul de RMA completat la comenzi@bacaniahoinara.ro. sau la fax (-). Formularul de cerere RMA conține câmpuri obligatorii. Dacă aceste câmpuri nu sunt completate sau sunt completate incorect, timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră va fi mai lung, procedura de returnare a mărfurilor fiind suspendată până la completarea corectă documentului. Va rugăm va asigurați ați trimis toate informațiile necesare în așa fel încât va putem transmite răspunsul nostru într-un timp cât mai scurt. Răspunsul la cererile de alocare număr RMA se face în maxim 5 zile lucrătoare. În situația în care completarea corectă a documentului nu va fi efectuată în termen de 10 zile de la dată trimiterii primului e-mail, Bucătăria Hoinară S.R.L. va consideră s-a renunțat la solicitarea de returnare de produse.

Pasul 2 După acceptul primit (Nr. RMA), produsele vor fi returnate furnizorului, marcate cu nr RMA. Produsele considerate de furnizor fiind neeligibile cerințelor RMA vor fi returnate cumpărătorului.

Toate coletele vor fi însoțite de un număr de RMA în mod OBLIGATORIU. Numărul RMA se va notă VIZIBIL pe coletul retur, deoarece identificarea returului se va face cu ajutorul acestui număr. Coletele fără număr RMA vor fi returnate către client având specificată cauza returnării – „Lipsa număr RMA”.

Mențiuni generale:

Cumpărătorul va efectua recepția produselor în maxim 24 ore de la livrare. Orice neconformitate privind corectitudinea facturării și livrării produselor nu se va acceptă după acest termen.

Reclamațiile privind vicii ascunse se acceptă în termen de maxim 14 zile de la dată livrării.

Pentru reclamațiile privind facturarea sau livrarea eronate din partea Bucătăria Hoinară S.R.L., reclamațiile vor fi luate în considerare doar dacă:

sunt făcute în termen agreat prin procedura publică RMA de 14 zile de la dată livrării

mărfurile sunt prezentate spre stornare/înlocuire în ambalajul original, cu toate accesoriile originale.

Acest magazin online se adresează persoanelor fizice și juridice din România precum și persoanelor fizice de cetățenie română rezidențe în alte state, livrarea bunurilor se va face prin intermediul unei firme de curierat agreate de ambele părți.

Ambalajele se livrează pliate, astfel evitând deteriorarea acestora în timpul manevrarilor până la destinație și volumul mare ocupat în timpul livrării.

Ambalajele se formează urmând ștanțele evidențiate de către fabricant, iar cele care au un grad de formare complex se pot livra cu instrucțiuni de asamblare la cererea clientului.

Eventualele sesizări referitoare la returnare, pot fi soluționate prin intermediul departamentului de relații cu clienții. Acesta poate fi contactat de luni până vineri, între orele 9 și 18, la telefon +40 729985188, prin fax (-), prin email comenzi@bacaniahoinara.ro.

În cazul în care întâmpinați probleme legate de o comandă pentru conciliere internă gratuită va puteți adresa la numărul de telefon. +40 729985188 sau prin e-mail la adresa comenzi@bacaniahoinara.ro între orele 8 și 18

Conținut Site

Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau greșeli care ar putea apărea în legătură cu codurile, descrierea, dimensiunile sau prețurile produselor de pe pagină web. Unele specificații tehnice sau prețul pot fi modificate de către producător fără preaviz sau pot conține erori de operare.

Fotografiile au caracter informativ. Produsele pot diferi de imaginile prezentate din cauza modificării de către producător a caracteristicilor sau design-ului fără notificarea prealabilă a acestora.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului.

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului este proprietatea Bucătăria Hoinară S.R.L, fiind protejat prin legislația română și internațională privind drepturile de autor.

Toate drepturile de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de Bucătăria Hoinară S.R.L. sau de partenerii săi.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea exprimată prin acord scris de reprezentanții legali ai Bucătăria Hoinară S.R.L.

Conținutul acestui site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și alte reglementări legale în domeniul proprietății intelectuale și sunt proprietatea Bucătăria Hoinară S.R.L. sau a partenerilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea informațiilor de pe acest site fără acordul scris al reprezentanților legali ai Bucătăria Hoinară S.R.L. poate atrage răspunderea civilă sau penală.

Adresa de e-mail pentru semnalarea oricăror probleme legate de proprietatea intelectuală este comenzi@bacaniahoinara.ro.

Site-ul bacaniahoinara.ro este optimizat din punct de vedere al funcționalității pentru următoarele browsere: Firefox și Google Chrome.